home
contact
Over Road Federation Belgium

Haar identiteit

Road Federation Belgium (nieuwe benaming voor International Road Federation Belgium) werd in 1987 opgericht en is een a-politieke vereniging zonder winstoogmerk. Ze is lid van International Road Federation (IRF te Genève) en van European Union Road Federation (ERF te Brussel).

Haar streefdoel

Road Federation Belgium wil met alle bruikbare middelen, elke actie ten voordele van de weg, het wegverkeer en de weggebruikers, verdedigen en bevorderen. Road Federation Belgium kadert haar actie in het algemene debat over de mobiliteit en het personen- en goederenvervoer. In deze optiek pleit ze voor een gecordineerde ontwikkeling van alle transportmodi, opdat ze elkaar optimaal zouden aanvullen.
Zie ook het recente document "Position Paper"

Waar vindt u ons?

Bordetlaan 164 - 1140 Brussel
Tel.: 32 (0) 2 778 62 51
Fax: 32 (0) 2 778 62 22
e-mail: info@rfbelgium.be
http://www.rfbelgium.be
ING : 310-0706750-94
BTW: BE 437 570 562